අතන මෙතන

හැටන් ගල් කන්ද රක්ෂිතයේ ගින්නක්

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුමේ පිහිටි හැටන් අඩවි වන හා වන සංරක්ෂණ කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන හැටන් සිංහමලේ රක්ෂිතයට වම්පසින් පිහිටි ගල් කන්ද රක්ෂිතය ඊයේ (8) වන දා රාත්‍රි ඇතිවු ගින්නකින් එම රක්ෂිතයේ අක්කර 25 ට වැඩි කොටසක් ගිනිගෙන විනාශ විය.

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේදි හමුවන මෙරට දිගම උමං බිංගය ලෙස හදුන්වන සිංහහලේ උමග පිහිටි ප්‍රදේශය මෙලෙස ගිනිගනිමින් පවතියි.

සිංහමලේ රක්ෂිතයට යාවන ගල්කන්ද ලෙසින් හදුන්වන මෙම ප්‍රදේශයේ ඇතිවු ගිනි ගැනිම ව්‍යාප්ත විම තුල ප්‍රබලම තර්ජනය එල්ලවන්නේ ප්‍රදේශයේ විසිපන්දහසකට අධික ජනතාවගේ පානිය ජලය සපුරා ගැනීම සම්බන්ධවය.

එනම් තෙත් කලාපිය ස්වභාවික වනාන්තරයක් වන සිංහමලේ රක්ෂිතය හැටන් දික්ඔය නගර සිමාව තුල ජීවත් වන විසිපන්දහසකට අධිකවු ජනතාවක් සදහා පානීය ජලය සපයන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල ප්‍රවාහන මණ්ඩලය ට අයත් ජලාශය පිහිටා තිබේ.

ප්‍රදේශයට මාසයකට අධික කාලයක සිට පවතින දැඩි වියලි කාලගුණය නිසා පරිසරයේ ඇති වියලි බව හා සුලං තත්ත්වය නිසා ගින්න සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යාම සිදුවන අතර නිවියාමද සිදු නොවේ.
මෙම හේතුව නිසා ස්වභාවික වනාන්තරය විනාශ වීම තුලින් ජෛව විවිධත්වය අසමතුලිත වීම,වන සතුන් මිය යාම මෙන්ම හැටන් දික්ඔය නගර වාසින්ට උග්‍ර පානිය ජල අර්බුදයකටද මුහුණපෑමට සිදුවනු ඇත.

 

චන්දන ජයවීර