අතන මෙතන

සෙසු නිළ නිවාඩු නිකේතනයට මුල් ගල

කතරගම සිවිල් ආරක්ෂක මුලස්ථානයට අඩු පාඩුවක් ව පැවති සෙසු නිළ නිවාඩු නිකේතනයක් සඳහා මුල් ගල තැබීම සිවිල් ආරක්ෂක සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනි කුමුදුණි පීරිස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මුල්ගල තැබීම අද(05) වැනි දින සිදු විය.

තනිමහල් ගොඩනැගිල්ල කින් යුතු මෙම නිවාඩු නිකේතනය සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන අයගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස මෙම නිකේතනය සැදීමට පියවර ගන්නා ලදී.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ආගමික වතාවත් සිදුකිරීම පිණිස රුහුණු මාගම් පත්තුවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක කතරගම අභිණවාරාමාධිපති ශ්‍රාස්ත්‍රපති කපුගම සරණ තිස්සහිමියන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය වැඩ සිටි අතර කතරගම මුලස්ථාන අණදෙන නිළධාරි මේජර් බී. කේ ආර්. යු රොඩිරිගෝ මහතා ප්‍රමුඛ සිවිල් ආරක්ෂ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරින් රැසක් එක්ව සිටියහ.

 

අවිස්කා සංදිපණි දේවප්‍රිය