අතන මෙතන

සුව සැරිය ගිලන් රථය තුලදී මවක් දරුවෙකු ප්‍රසූත කරයි

බුත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොඨ්ඨාශයේ ජනාවාස දහසය ප්‍රදේශයේ මවක් සුව සැරිය ගිලන් රථය තුලදී ඊයේ (8) රාත්‍රි දරුවෙකු ප්‍රසූත කර තිබේ.

වැල්ලවාය නගරයේ සිට කිලෝමීටර් දහඅටක පමන එපිට දුෂ්කර ප්‍රදේශයක සිට ඉතා සාර්ථකව මව ප්‍රවාහනය කරමින් දරුවා ප්‍රසූත කිරීම සදහා සුව සැරිය ගිලන් රථය තුලදීම ඇයට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට සුවසැරිය කාර්ය මණ්ඩලය කටයුතු කර ඇත.

පසුව ඇය සුවසැරිය ගිලන් රථය තුලදී දරුවා පිරිමි දරුවෙකු ප්‍රසූත කර ඇති අතර පසුව මව සහ දරුවා බුත්තල ප්‍රාදේශීය රෝහලට ඇතුළුත් කර ඇත.

මේ වන විට මව සහ දරුවා යහපත් සෞඛ්‍ය තත්වයකින් පෙලන බව රෝහලේ ප්‍රකාශයක් සදහන් කලේය.

ජයන්ත වීරසේකර – වැල්ලවාය