ක්‍රීඩා

ශ්‍රී ලංකා පාකිස්ථාන පළමු තරගය අත්හිටුවයි

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ පාකිස්ථාන කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමිත පළමු එක්දින තරගයට පෙර වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ලවීම හේතුවෙන් තරගය අත්හිටුවීමට විනිසුරුවරුන් තීරණය කර තිබේ.

කරාචි හි ජාතික ක්‍රීඩාපිටිය මුළුමනින්ම ජලයෙන් පිරී තිබීම හේතුවෙන් තරගය පැවැත්වීමට කිසිදු ඉඩකඩක් නොමැති බව විනිසුරුවන් සදහන් කර තිබේ.