ක්‍රීඩා

ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය හෙට

ශ්‍රී ලංකා නවසීලන්ත ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් පළමු තරගය හෙට ආරම්භවීමට නියමිතයි.

ඒ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේදීය.