අතන මෙතන

වෙරළ කලාපයට 80% ක අපද්‍රව්‍ය බැහැර වන්නේ රට මැදින්

මෙරට වෙරළ කලාපය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයට බැහැර වන ඝන හා ද්‍රව අපද්‍රව්‍යවලින් සියයට අසූවක් පමණ බැහැර වන්නේ රට මැද සිටින මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා බව සමුද්‍රජීවී පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර පැවසීය.

ඉතිරි සියයට විස්සක ප්‍රමාණය බැහැර වන්නේ වෙරළ ආශ්‍රිත පදිංචිකරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා බව ද ඔහු කීවේය.තවද වසරකට ටොන් 32000 ක් පමණ ප්ලාස්ටික් ඇතුළු ඝන අපද්‍රව්‍ය වෙරළට මුදාහැරෙන බවද හෙතෙම පැවසීය.ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර මෙසේද කීවේය.

‘‘රට මැද සිට ගංගාවල් හරහා නොයෙකුත් අපද්‍රව්‍ය මුහුදට බැරවෙනවා. මෝය කටවල් ආශ්‍රිතව මෙම තත්ත්වය විශාල වශයෙන් දැකිය හැකියි. කොරෝනා වසංගතයත් සමග වෙරළ කලාපය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට බැහැර වන ඝන අපද්‍රව්‍ය පිළිබඳ අපි සමීක්ෂණයක් කළා. එම සමීක්ෂණයට අනුව වෙරළ කලාපයට ප්ලාස්ටික් ඇතුළු ඝන අප ද්‍රව්‍ය බැහැරවීම සියයට 40 කින් පමණ අඩුවෙලා තියෙනවා. ද්‍රව අපද්‍රව්‍ය අතුරින් මළ අප ද්‍රව්‍යවල බැක්ටීරියා ප්‍රමාණය සියයට හය හත දක්වා අඩුවෙලා තියෙනවා. මීට පෙර මිලි ලීටර 100 කට බැක්ටීරියා 1800 ක් විතර තිබුණා. නයිට්රේට් පොස්පෙට් ප්‍රමාණයද සියයට 30 කින් අඩුවෙලා තියෙනවා.

මේ වන විට මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සමග මෙම සංඛ්‍යාවන් අනිවාර්යයෙන් වැඩිවෙලා ඇති. කොහොම වුණත් වෙරළ කලාපය දූෂණයෙන් තොර වූවාට පසු ලබාගත් මෙම දත්ත මූලික කරගෙන ඉදිරියේදී වෙරළ කලාපය ආශ්‍රිතව සමීක්ෂණ පවත්වන්න පුළුවන්’’.

එච්. එම්. සමන්