අතන මෙතන

විදුලි සෝපාන නැති රෝහලකට විදුලි සෝපාන ක්‍රියාකරවන්නන් දෙදෙනකු

විදුලි සෝපාන නැති දෙහිඅත්තකණ්ඩිය මූලික රෝහලේ විදුලි සෝපාන ක්‍රියාකරවන්නන් දෙදෙනකු සිටින බව දුටුවිට තමා මවිත වූ බව නැඟෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය පවසයි.

ඊයේ (07) පෙරවරුවේ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය රෝහලේ විශේෂ සංචාරයක නිරත වෙමින් ආණ්ඩුකාරවරිය එසේ පැවසුවාය. එම රෝහලේ වකුගඩු ඒකකය වෙත ගිය ඇය එහි අඩුපාඩු සොයා බැලුවාය. අනතුරුව එම රෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ගේ සුවදුක් විමසීමට ද අමතක නොකළාය.

ඉතා කඩිනමින් රෝහලේ පවතින අඩුපාඩු ඉටුකර දීමට කටයුතු කරන බව ද එහිදී ඇය රෝහල් බලධාරීන්ට පැවසුවාය. දැනට රෝහලේ කාර්යය මණ්ඩලයේ හිඟයක් පවතින බැවින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා ලෙස රෝහල් බලධාරීන් විසින් ආණ්ඩුකාරවරියගෙන් ඉල්ලීමක් කළහ.

මෙම චාරිකාවේදී අනාවරණය වූ විශේෂ කරුණ වන්නේ විදුලා සෝපනයක් නොමැති මෙම රෝහලේ ඒ සඳහා පත්කරන ලද සෝපාන ක්‍රියාකරවන්නන් දෙදෙනකු සිටිමය. ඒ ගැන විමසීමේදී ඔවුන් වෙනුවෙන් වෙනත් සුදුසු රාජකාරී පවරා ඇති බව රෝහල් බලධාරීන් විසින් ආණ්ඩුකාරවරිය දැනුවත් කළහ. අනතුරුව ඇය විසින් රෝහල් පරිශ්‍රයේ පැලයක් රෝපණය කිරීමට ද එක්විය.

නුවන් ප්‍රියදර්ශන – ත්‍රිකුණාමලය