අතන මෙතන

වනඅලි නිසා සියඹලාණ්ඩුවේ බඩඉරිඟු වගාවන් විනාශයි

සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොඨ්ඨාශයට අයත් ඇතිමලේ ප්‍රදේශයේ වගා කර ඇති බඩඉරිඟු වගාවන් මේ දින වල වනඅලි ගම්වැදී විනාශ කරන බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

මෙම වනඅලි රංචුවේ වනඅලි පනහකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිටින බවත් ඔවුන් දිනකට බඩඉරිඟු ඇතුළු වගාවන් අක්කර සිය ගනනක් විනාශ කරන බවද ගොවීන් පැවසීය.

පසුගිය කන්නයේ සේනා දළඹුවන් විසින් මෙම ප්‍රදේශයේ බඩඉරිඟු වගාවන් විනාශ කල අතර මෙම කන්නයේ දී වනඅලි තම වගාවන් විනාශ කරන දමන බවද ජනතාව පවසයි.

මෙම අලි තර්ජනය සියඹලාණ්ඩුව,ඇතිමලේ සහ කොටියාගල යන ප්‍රදේශවලට දැඩිලෙස බලපා ඇති අතර ප්‍රදේශයේ මිනිස් ජීවීත,වනඅලින්ගේ ජීවත,දේපල සහ වගාවන් රැසක්ද මේ වන විට අලිමිනිස් ගැටුම නිසා විනාශ වී තිබේ.

බැංකු වලට ණය වී මෙම් වගාවන් සිදු කල බවත් මෙලෙස වගාවන් වනඅලි විසින් විනාශ කිරීම නිසා ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ දෛනික ජීවතද සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වී ඇත.

මෙම වනඅලි ගැටලුවට කඩිනමින් විසදුමක් ලබා දෙන ලෙස ප්‍රදේශයේ ජනතාව බලදාරින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටී.

ජයන්ත වීරසේකර – වැල්ලවාය