අතන මෙතන

වතු කම්කරුවන්ට වැටුප් ලබාදෙන ආකාරය රජය පැහැදිලි කල යුතුයි

වත්මන් රජය මගින් වතු කම්කරුවන්ට මාර්තු 1 දිනසිට ලබාදෙන බවට පොරොන්දු වු දිනක රු. දහසක වැටුප ලබාදෙන ආකාරය පිලිබදව රජය වතු කම්කරුවන්ට පැහැදිලි කිරිමක්  සිදු කල යුතු බව කදුකර සහෝදරත්ව ව්‍යාපාරය (06) දින හැටන් නගර සභා ශාලාවේදි මාධ්‍යය හමුවක් පවත්වමින් කියා සිටිහ.

කදුකර සහෝදරත්ව ව්‍යාපාරයේ සමාජික සහ සමස්ත ලංකා වතු කම්කරු සංගමයේ සභාපති කිට්නන් සෙල්වරාජ් මහතා සහ කදුකර සහෝදරත්ව ව්‍යාපාරයේ කැදවුම්කරු එම්.කාලිදාස් යන මහතුන් විසින් මෙම මාධ්‍යය හමුව කැදවා තිබුණි.

මෙම මාධ්‍යය හමුවේදි අදහස් දැක් වු කිට්නන් සෙල්වරාජ් මහතා කියා සිටියේ ඉකුත් රජය සමයේද වතු කම්කරුවන්ට රු 50 දෛනික වැටුපක් ලබාදෙන බවට පොරොන්දු වි වතු කම්කරුවන්ව මුලා කල බවයි.