ක්‍රීඩා

ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාව ලැබූ පළමු ජය – හිටපු ක්‍රීඩකයින්ගෙන් සුබ පැතුම්

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලැබූ පළමු ජයග්‍රහණයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩකයින් මෙන්ම වර්තමානයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයින් රැසක් සුබ පැතුම් එක්කර තිබේ.