ගොසිප්

ලෙඩ වෙන බව කලින් කී ගුරුවරිය සිසුන්ට පාසල් එන්න එපා කියයි

ගුරු විදුහල්පති වෘත්තිය සමිති 30 ක් හෙට අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරිමට තීරණය කර තිඛේ.

ඉල්ලීම් 6 ක් මුල්කර ගනිමින් මෙම වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වන බවයි ලංකා ගුරු සේවා සංගමය සඳහන් කළේ.

සිය වෘත්තිය ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් හෙට දිනයේ අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරිමටයි ගුරු හා විදුහල්පති සංගම් තීරණය කර ඇත්තේ.

මේ අතර කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක ගුරුවරියක් හෙට පාසල් නොයෙන ලෙස සිය පංතියේ සිසුන්ට දැනුම් දී ඇති බව දැනගන්නට ලැබිණි.