අතන මෙතන

රියැදුරුගේ ගණදෙවි නුවණ නිසා සිසුන්ගේ දිවි බේරුණ හැටි

 

කටුනායක අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයකදී පාසල් සිසුන් රැගත් වෑන් රථයක් දුම්රියේ ගැටුණද වෑන් රථයේ රියැදුරුගේ දක්ෂතාව නිසා සිදුවීමට ගිය මහා විනාශයක් වැළකිණි.

ඉකුත් 23 දා උදෑසන මෙම දුම්රිය වෑන් රථ අනතුර සිදුව තිබුණේ කටුනායක සරත් මාවත අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදීය. මීගමුව සිට කොළඹ බලා ගමන් කරන කාර්යාල දුම්රියේ පාසල් සිසුන් රැගත් වෑන් රථය ගැටී තිබිණි. දුම්රිය ආරක්ෂිත ගේට්ටු තිබුණද ගේට්ටුකරුවන් එහි සේවයේ නොයෙදෙන බැවින් එම ගේට්ටු ක්‍රියාත්මක නොවන බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. දුම්රිය හරස් මාර්ගය හරහා ගමන් කරන වාහනවලට දුම්රිය මග දෙපස පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය නොවන බවද පැවසේ. රියැදුරුට දුම්රිය නිරීක්ෂණය වී ඇත්තේ දුම්රිය හරස් මාර්ගයට පිවිසෙනවාත් සමගය. වහා ක්‍රියාත්මක වූ වෑන් රථ රියැදුරු වෑන් රථය පිටුපසට ධාවනය කළද වෑන් රථයේ ඉදිරිපස දුම්රියේ ගැටී ඇත. වෑන් රථය දුම්රියේ ඇමිණී ඉදිරියට නොයෑම නිසා සිදුවීමට ගිය මහා විනාශයක් වැළකී තිබිණි. අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ මීගමුව ප්‍රදේශයේ පාසල්වලට යන කුඩා දරුවන් 12 දෙනකු වෑන් රථයේ ගමන් කරමින් සිට ඇත.

ප්‍රසංග පාවුළුහේවා – කටුනායක