අතන මෙතන

රෑට පාසල් ගිය පිඹුරා හසුවෙයි

ලුණුගල ප්‍රදේශයේ ජනතාපුර මහ විද්‍යාලයේ ගේට්ටුව අසල ඊයේ (16) රාත්‍රියේ සිට විශාල පිඹුරකු අල්ලා වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදුන් බව ලුණුගල පොලීසිය කියයි.

රාත්‍රි කාලයේ පාසලේ සිටි පිඹුරා දැක බලා ගැනීමට ගම්මානයේම ජනතාව පැමිණ සිටි බවත් පිඹුරා අඩි දහයක පමණ දිගකින් හා කිලෝ 25ක බරකින් යුක්ත වන බව ගම්වාසීන් කියති.

වනයේ සිට ජනතාපුර ගම්මානයට පැමිණ සිටි පිඹුරා ගම්මානයේ සුනඛයින් බළලුන්,කුකුළන් ඇතුලු සතුන් ආහාරයට ගෙන තිබෙන බව ද ගම්වාසීන් පැවසීය.

අමිල ක්‍රිෂාන්ත – පස්සර