අතන මෙතන

රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය සභාවට කසල වලින් ලක්ෂ 17ක ආදායමක්

අද රටේ විශාල ගැටලුවක්ව පවතින කසළ ප්‍රශ්නය පිළියමක් ලෙස රඹුක්කන ප්‍රාදේශීය සභාව කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ කර කොම්පෝස්ට් පොහොර බවට පත් කිරීමේ ආරම්භ කල ව්‍යාපෘතියෙන් රු. ලක්ෂ දාහතක (ලක්ෂ 17) ආදායමක් පසුගිය වසරේ ලබා ගෙන ඇත .

රඹුක්කන නගරයේ එක් වන සියලුම කුණු කසල ට්‍රැක්ටර් හයක් මගින් සමන්තාගම, ගොන්දෙනිකන්දේ පිහිටුවා ඇති කසළ කළමනාකරණ ස්ථානයට යොමු කර එහි දී පොලිතීන් සහ අනෙකුත් කුණු රොඩු වෙන්කර යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් කොම්පෝස්ට් පොහොර බවට පත්කරයි. පසුව පොලිතීන් බෑග් වල අසුරා වෙළඳ පොළට යොමු කරයි.

කසල කළමනාකරණය පිළිබඳ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති අතුල හඳගම මහතා ප්‍රකාශ කළේ කාටත් හිරිහැරයක් වූ කුණුරොඩු වලින් මෙවැනි ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකිවීම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයාට හැටියට සතුටු වන බවත් රුපියල් 1741247 /- ක ආදායමක් පසුගිය වසරේ ලබා ගෙන ඇති බවය. මෙවැනි ආදායමක් ලබා ගැනීමට දායක වූ සේවකයන්ට දිරි දීමනාවක් වශයෙන් ඒ ඔවුන්ගේ පවුල්වල දරුවන්ට රුපියල් 1500 වටිනා පාසැල් පොත්පත් හා පාසැල් යන දරුවන් නොමැති අනෙක් සේවක මහතුන්ට 1500 බඩු මල්ලක් ලබා දුන් බවයි.

රුවන් වර්ණසූරිය – රඹුක්කන