ගොසිප්

රන්මිණිතැන්නේ හොල්මන්

රාජ්‍ය  අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන ද පසුගිය සතියේ තවත් ‘චාරිකාවක’ නිරතවූයේ  ය. එහිදී ඔහුගේ අධීක්ෂණයට ලක්වූයේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති සමයේ අක්කර 235ක් පුරා ඉදිකර තිබුණු  ‘රන්මිණිතැන්න’ ට ය.

‘යහපාලන ආණ්ඩුව කාලයේ’  චිත්‍රපට හා ටෙලිනාට්‍ය ක්ෂේත්‍රය කඩාවැටීමට ලක්වෙද්දී රන්මිණිතැන්න ටෙලි  සිනමා ගම්මානයට ද අත්වී තිබුණේ එම ඉරණමමය.

එහිදී කිසිඳු නඩත්තුවකින් තොරව ජරාවාස වීමට හැර දමා තිබූ රන්මිණිතැන්න දුටු රාජ්‍ය ඇමතිට ‘අපූරු අදහසක්’ පහළ වූයේය.

‘‘අපි මේක මුළුමනින්ම අලුත්වැඩියා කරමු… එතකල් මේක හොල්මන් චිත්‍රපටි ජවනිකා වලටයි, ගරා වැටුණු නගර වල ජවනිකා වලටයි දෙමු…’’