අතන මෙතන

රත්ත්‍රන් කඹේ හොරා දැලේ

ත්‍රිකුණාමලය ,කෙන්යා ප්‍රදේශයේ නිවසකට හොර රහසේ ඇතුළු වූ තරුණයෙකු එම නිවසේ තිබූ පවුම් 32ක් බරැති රන් මාලයක් සොරකම් කර ඇත.

සොරකම සම්බන්ධයෙන් ලැබුන තොරතුර මත ත්‍රිකුණාමලය උප්පුවේලි පොලිසියේ රාජ්‍ය බුධි අංශ නිලධාරීන්ට ලැබුන තොරතුරු මත ඊයේ(23) දහවල් කාලයේදී රන් මාලය අලෙවි කිරීමට සුදානම් වූ අවස්ථාවේදී සැකකරු සහ රන් මාලය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

වැඩිදුර විමර්ශන උප්පුවේලි පොලිසිය මගින් සිදුකෙරේ.