අතන මෙතන

රංගේබණ්ඩාර පොලිස් ඇඳුමට බැස්ස හේතුව (Photos)

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි පාලිත රංගේ බංඩාර මහතා අද (01දා) සහකාර පොලිස් ඇඳුමකින් සැරසී ජායාරුප කිපයක් තම ෆේස්බුක් පිටුවට එකතු කර තිබුණි.

දේශපාලනයට පිවිසීමට පෙර පොලිස් නිලධාරිවරයකු ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංගේ බංඩාර මහතා සේවය කර ඇත.

එසේ දේශපාලනයට පිවිසීමට පෙර පොලිස් නිලධාරිවරයකු ලෙස සේවය කළ රංගේ බංඩාර මහතා පොලීසිය දැඩි ලෙස විවේචනය කිරීම නිසා ඒ සමයේ දේශපාලන පළිගැනීමට ලක් වු බව කියයි.

පසුව පොලිස් සේවයට සමුදි දේශපාලනයට පැමිණියද පසුගිය වසරේ ඔහුට සිදුවු දේශපාලන අසාධාරණ කමට නැවත පොලිස් දෙපාර්තුමේන්තුව මගින් සහකාර පොලිස් අධිකාරි ධුරය පිහිටුවා විශ්‍රාම ගන්වා තිබුණි.