විශේෂාංග

යට රැවුලෙන් පිරිමි වසග කරන ටික් ටොක් තරුව

රැවුල තියෙන ගෑනුන්ට පිරිමි කැමැත්ත වැඩි වෙයි

රැවුල පිරිමින්ට ආවේනික ලක්ෂණයක් වුවත් රැවුල තියෙන කාන්තාවන්ද ලෝකයේ වරින් වර වාර්තා වෙනවා. රැවුල නිසා ගිනස් වාර්තා පොතට ගිය කාන්තාවක් තමයි මහා බ්‍රිතාන්‍යෙයේ හර්නාම් කවුර්. රැවුල වවාගෙන සිටි ළාබාලතම කත විදිහට ඇය ලෝක වර්තා පොත් අතරට යනකොට ඇගේ වයස අවුරුදු 24යි.

රැවුල පිරිමින්ට ආභාරණයක්, විලාසිතාවක් වුණත් කාන්තාවන්ට ඒක අනවශ්‍ය රෝමයක්. ඒ නිසාම බොහෝ කාන්තාවන් මූනේ ඇති රෝම ඉවත් කරනවා. ඉන් කාන්තා සුන්දරත්වය වර්ධනය වන බව බොහෝ කාන්තාවන් හිතනවා.

මේ සම්ප්‍රදායික කාන්තා චින්තනය අතික්‍රමනය කරමින් ලෝකයාගේ ආකර්ශනය දිනාගත් තවත් කාන්තාවක් අපට ටික් ටොක් සමාජ ජාලයේදී හමු වෙනවා @PeekabooPumpkin යන ලිපිනයට ගියොත් ඔබටත් ඇය දැක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. යට රැවුල සම්පූර්ණයෙන්ම වවාගෙන ටික් ටොක් කරන මේ කතට මේ වනවිට 50,000 ඉකිමවූ අනුගාමිකයින් පිරිසක්ද සිටිනවා.

ලොව පුරා සිටින පුරුෂයින් ඇගේ නිකට රැවුලට දක්වන කැමැත්ත පුදුම සහගත බව ඇය පවසනවා.

 

@peekaboopumpkin♬ Bad Reputation – Joan Jett

@peekaboopumpkin☠️I understand that assignment 🎃 #pov #123PandoraME #PCOS #Beard #SelfCare #hair #beauty♬ The Assignment – Tay Money