අතන මෙතන

මොරටුවේ බස්රථ රියදුරු සහ කොන්දොස්තරවරු වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට

මොරටුව පොලිස් ස්ථානයේ රථවාහන අංශයේ විසින් සංවිධානය කරන ලද මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන
අධිකාරියේ ද සහයෝගය ඇතිව බස් රථවල ගමන් කරන මගීන්ගේ ආරක්‍ෂාව පිණිස බස් රථ රියදුරන්
සහ කොන්දොස්තර මහතුන් උදෙසා වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මොරටුව
බස්රථ නැවතුම්පළේ දී ඊයේ (2) පැවැත්විය.

මෙහිදී වෛද්‍ය පරීක්‍ෂාව මඟින් රියදුරන්ගේ සහ කොන්දොස්තර මහත්වරුන්ගේ දියවැඩියාව,
කොලෙස්ටරෝල් වැනි රුධිර පරික්‍ෂාවන් සමඟ අංග සම්පූර්ණ ශරීර සෞඛ්‍ය පරික්‍ෂාවක් මෙහිදී සිදු
කෙරිණ.

මේ සඳහා කිරිපිටි සමාඟමකින් අනුග්‍රහය ලබා දී තිබූ අතර, මොරටුව රථවාහන වැඩබලන ස්ථානාධිපති
පොලිස් පරීක්‍ෂක චතුරංගගේ සම්පූර්ණ අධීක්‍ෂණය යටතේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක විය.

 

දර්ශාන් කනිල්