අතන මෙතන

මුරලි මෛත්‍රී හමුව

දේශපාලන කටයුතුවලට පසුගිය කාලයේ විශේෂ උනන්දුවක් දක්වමින් සිටි හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන් හා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතර පසුගිය බදාදා දින රාත්‍රී විශේෂ හමුවක් පවත්වා ඇත.

ජනාධිපති නිල නිවසේ මෙම හමුව රහසිගතව සිදුවී ඇති බව වාර්තා වේ. ජනාධිපති මැතිවරණයේදී කඳුකරේ ඡන්දය භාවිතා වන ආකාරය පිළිබඳව විස්තරාත්මකව මෙහිදී සාකච්ජා පවත්වා ඇති අතර වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප රුපියල් 1000ක් වැඩි කරන ලෙස මුත්තයියා මුරලිදරන් ජනාධිපතිගෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත.

මෙම ඉල්ලීම ඉටු කළහොත් ජනාධිපතිට කඳුකරයේ ජනතාවගේ සහය ලබා දීම සඳහා මැදිහත්ව කටයුතු කිරීමට මුරලිදරන් එකඟ වී ඇති බවද වාර්තා වෙයි.