අතන මෙතන

මැකෝගේ දන්සලයි බණ දේශනාවයි දිගටම තියන්න වෙනවලු 

මැතිවරණ කල් දැමීමට එරෙහිව පසුගිය දිනක මැතිවරණ කොමිසම ඉදිරිපිට පැවැත්වුණු උද්ඝෝෂණයකදී මැතිවරණ කොමසාරිස් උද්ඝෝෂකයන්ව තමන්ගේ කාර්යාලයට එක්කරගෙන ගිහිල්ලා තේ පැන් සංග්‍රහයක් කරලා මැතිවරණය ගැන දේශනයකුත් තියලා තිබුනා. අන්තිමේදී උද්ඝෝෂණේ කරපු කට්ටිය මැකෝ එක්ක සෙල්ෆිත් ගහලයි දොට්ට බැස්සේ.

එදා තේ දීලා වැඩේ ශේප් කර ගත්තට මැකෝට තව ඉස්සරහට උද්ඝෝෂණ පෙරහැරකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා කියලා එදා උද්ඝෝශණේ කරපු මන්ත්‍රී කෙනෙක් අපට කිව්වා. ආණ්ඩුව ගෙනා සීමා නිර්ණ පනත ආණ්ඩුවම පරාද කරලා ඡන්දේ කල් දාන්න ගහන ගේම් නතර කරලා මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා මැකෝටත් ආණ්ඩුවටත් බල කරන උද්ඝෝෂණ මාලාවක් කරන්න අපි ලෑස්තියි ඒ හින්දා මැකෝට එයාගේ දන්සලයි බණ දේශනාවයි දිගටම කරන්න වෙයි කියලා මේ මන්ත්‍රීවරයා කිව්වා.