අතන මෙතන

මාවුස්සාකැලේ ජලාශයට පිටාර ගලන වැසිකිළි පද්ධතියට මුද්‍ර තබයි

මස්කෙළිය, මාවුස්සාකැලේ සමන් දේවාලය ඉදිරිපිට පිහිටි වැසිකිළි පද්ධතියේ වළවල්වල මළ අපද්‍රව්‍ය මාවුස්සාකැලේ ජලාශයට ගලා යෑම නිසා එම වැසිකිළිය ඊයේ (03) දා මුද්‍රා තැබීමට පියවර ගත් බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ගාමිණී පෙරේරා මහතා පැවසීය.

මාවුස්සාකැලේ සමන් දේවාල පරිශ්‍රයේ මාවුස්සාකැලේ ජලාශ ඉවුරේ පිහිටි මෙම වැසිකිළි පද්ධතිය සමන් දේවාලයට හා ශ්‍රීපාද වන්දනාව සඳහා පැමිණෙන බැතිමතුන් සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් ඉදිකර තිබේ.

නොමිලේ පාවිච්චි කිරීමට ඇති මෙම වැසිකිළි පද්ධතියේ නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ විදුලිබල මණ්ඩලය මගින්ය.

2006 වසරේ ඉදිකර ඇති මෙම වැසිකිළි පද්ධතියේ වළවල් මළ අපද්‍රව්‍ය උතුරා ගලා බසින අපද්‍රව්‍ය මාවුස්සාකැලේ ජලාශයට එක් වීම නිසා සෞඛ්‍යට හා දැඩි පාරිසරික හානියක් සිදුවන හෙයින් නැවත පිළිසකර කරන තෙක් වැසිකිළි පද්ධතිය පාවිච්චිය අත්හිටුවමින් මුදා තැබීමට පියවර ගත් බව පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ගාමිණී පෙරේරා මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

 

චන්දන ජයවීර