අතන මෙතන

මාන්කුලම රෝහලේ අස්ථි කොටස් හමුවු ස්ථානයේ කැනීම් ඇ‌රඹෙයි

මුලතිව්, මාන්කුලම රෝහලේ නව වාට්ටු සංකීර්ණයක් සකස් කිරීමට බිම සකස් කිරීමේදී අස්ථි කොටස් කිහිපයක් හමුවු ස්ථානයේ කැනීම් කටයුතු අද (13) ආරම්භ කෙරිණ.

අදාළ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් එස්.ලෙනින්කුමාර් මහතා ඊයේ (12) නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව කැනීම් කටයුතු අද (13) සිදුකරන ලෙසට නියෝග කළහ.

මුලතිව් මාන්කුලම රෝහලේ නව වාට්ටු සංකීර්ණයක් සකස් කිරීමට බිම සකස් කිරීමේදී අදාළ ස්ථානයේ තිබි අස්ථි කොටස් කිහිපයක් පසුගිය 11 වැනිදා පළමුවරට මතුවිණ.

නව වාට්ටු සංකීර්ණය සකස් කරන ස්ථානය බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශ හරහා පරීක්ෂා කිරීමට ලක්කළ අවස්ථාවේදී අදාළ අස්ථි කොටස් හමුව තිබිණ.
අස්ථි කොටස් හමුවීම සම්බන්ධයෙන් මාන්කුලම පොලිසිය මගින් මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත කරුණු වාර්තා කොට තිබු අතර, අදාළ ස්ථානය ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීම මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නියෝග යටතේ කැනීම් කටයුතු ආරම්භ කළේය.

මහේස්ත්‍රාත්වරයා අදාළ ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව පැවසූවේ අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරීන්, බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශ නිළධාරීන්,පුරාවිද්‍ය නිළධාරීන්,පොලිස් නිළධාරීන් සහභාගි කරවාගෙන කැනීම් ආරම්භ කරන ලෙසයි.

මීට පෙර මන්නාරම තිරුකේදීශ්වරන් ප්‍රදේශයේදී හා මන්නාරම පැරණි සතොස ගොඩනැඟිල්ල පැවති ස්ථානයේදීද මිනිස් අස්ථි කොටස් හමුවු අතර, පසුව කැනීම් තුළින් අනාවරණය වුයේ අදාළ ස්ථාන සමූහ මිනිවළවල් පැවති බවයි.

මන්නාරම තිරුකේදීශ්වරන් සමූහ මිනිවළ තුළින් මිනිස් අස්ථි කොටස් 86 ක් ගොඩගත් අතර,මන්නාරම පැරණි සතොස පැවති ස්ථානයේ කැනීම් හරහා අස්ථි කොටස් 330 ක් ගොඩ ගැණින.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික් අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් පැවසූවේ අස්ථි කොටස් හමුවීම සම්බන්ධයෙන් සාධාරණය පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතු බවයි.
මුලතිව් අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් පැවසූවේ තම දරුවන් යුධ සමයේ අතුරුදහන්වු අතර,යුද්ධය නිමාවි වසර දහයක් ගතවි ඇතත් තම දරුවන් සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා කිසිදු තොරතුරක් නොමැති බවයි.