අතන මෙතන

මස්කෙලිය නගරයේ මාර්ගයක කොටසක් නායයයි

මස්කෙලිය මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඊයේ(19) දින ඇද හැලුණු අධික වර්ෂාවත් සමග මස්කෙලිය නගරයෙන් වාහන පිටවිමට වෙන් කර ඇති මාර්ගයේ කොටසක් නාය ගොස් ඇත.

ඊයේ(19) දින පස්වරු 3 ට පමණ එම මාර්ගයේ කොටසක් නාය ගොස් ඇති බවයි මස්කෙලිය පොලිසිය පැවසුවේ.

මස්කෙලිය නගරයේ රථ වාහන තද බදය අවම කිරිම සදහා නගරයට පිවිසිමට එක් මාර්ගයක්ද , නගරයෙන් පිටවිමට අතුරුමාර්ගයක්ද ඇත.

එම අතුරු මාර්ගයේ විශාල වපසරියකින් යුත් කොටසක් නාය ගොස් ඇත. නාය ගිය ස්ථානයට පහලින් නිවාස රැසක් පිහිටියද එම නිවාස වල නායයාමෙන් කිසිදු හානියක් සිදු වි නොමැත.

 

සිතාර ඉරාෂ්