අතන මෙතන

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ දින 12ක් තුළ රු. කෝටි 2කට වී මෙට්‍රික් ටොන් 1200ක මිලදී ගනී

ජනපතිතුමාගේ සංකල්පය මත වී කිලෝවක් රුපියල් 50කට මිලදී ගැනී‌මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ පසුගිය දින 12ක් ඇතුලත මෙට්‍රික් ටොන් 1200 ක වී ගොවින් 260 දෙනෙකුගෙන් රුපියල් කෝටි 2කට මිලදී ගත් බවට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක මහ ලේකම් කලාමති පත්මරාජා මහත්මිය පවසයි.

මඩකලපුව දිසාවේ මෙවර අක්කර එක් ලක්ෂ 75 දාස් බිම් ප්‍රමාණයේ මහකන්න වී වගාකල බවත් එම අස්වැන්න නෙලාගන්නා බව එය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවිජන සේවා කේන්ද්‍ර ස්ථාන 17 ක රජය තීරණය කළ මිලට වී මිලදී ගෙන ඇත. මෙම වී මිලදි ගැනීමතුලින් ගොවින්ට මහත් ප්‍රතිලාභ ලැබී ඇත.

ටී එල් ජව්ෆර්කාන් – මඩකලපුව