ගොසිප්

බැංකු ණය වාරිග අය කිරිම තාවකාලිකව නවතින ලකුණු

නව කොරෝනා වෛරසයේ බලපෑමත් සමග රට තුල මතුව ඇති තත්වය හමුවේ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික බැංකු සහ ආයතන මගින් ලබා ගෙන ඇති සියලුම ණය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට රජයේ අවධානය යොමුව ඇති බව වාර්තා වෙයි.

නිවාස ණය ලබා ගෙන ඇති පුද්ගලයන්ට ද රටේ තත්වය නැවත යථා තත්වයට පත්වන තෙක් අදාල ණය ගෙවීම් තාවකාලිකව නවතා දැමීමට යෝජනා වී ඇත.