ගොසිප්

බාලවයස්කාරයන් මහණ කිරීමත් කොටි හා තලේබාන් ළමා හමුදාව හා සමානයි

තරුණ තරුණියන් මහණ කිරීම කම්පනයට පත්වන ක්‍රියාවක් බව මංගල සමරවීර සිය ට්විටර් ගිණුමේ සඳහන් කර තිබේ.

මෙය කොටි සංවිධානයේ ළමා සොල්දාදුවන් සහ තලේබාන් ළමා හමුදාව වැනි පිළිගත නොහැකි තත්ත්වයක් බවද පවසන මංගල සමරවීර මෙමගින් ළමා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන බවද කියා සිටී.

 

අජිත් අලහකෝන්