අතන මෙතන

බස්නාහිර පළාත් සභාවෙත් වී වේලන්න වෙයි

21 වැනිදා රැස් වූ බස්නාහිර පළාත් සභාව ‘ඝනපූර්ණය නොමැතිවීමෙන්’ පටන්ගත් ගමන්ම කල්තබන්නට සිදු විය.

තවත් සභාවාර තුනකට පමණක් සීමා වී ඇති බස්නාහිර පළාත් සභාව ලබන අප්‍රේල් 22 දායින් විසුරුවාහැරෙන්නට නියමිතව ඇති අතර ‘අන්තිම දවස් ටිකේ සභාව කට් කරන මැති ඇමතිවරුන් හිතේ හැටියට ට්‍රිප් යන’ බව පෙනේ. ඒ අනුව පසුගියදා මහ ඇමැතිවරයා ද පෙරටු කරගත් බස්නාහිර පළාත් මැති ඇමැතිවරුන් ‘යාපනේ’ සහ ‘ආරුගම්බේ’ ගියේය.

කෙසේවෙතත්, 21 වැනිදා මැති ඇමැතිවරුන් නැතිව කල් තැබුණු බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සභාගැබේ ‘රන් දොරටුවෙන්’ එළියට එන ගමන් එක්තරා මන්ත්‍රීවරෙයකු තවත් මන්ත්‍රීවරයෙකු අමතමින් ‘පළාත් සභාව කල් තිබ්බට පස්සෙ ඉතිං අපටත් වෙන රස්සාවක් හොයාගන්න වෙයි නේදැ’යි ඇසී ය.

එවිට ඒ මන්ත්‍රීවරයා ‘බස්නාහිර පළාත් සභාවත් වී වේලන්න ගන්නෙ නැතෑ’ යි පැවසීය. ඒ පළාත් සභා මැතිවරණයක් පෙනෙන තෙක් මානයක නොපෙනෙන බැවිනි.