අතන මෙතන

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් නිදහස් සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවයට සමගාමීව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන උත්සවය බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මියගේ සහ ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති ජයන්තලාල් රත්නසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඌව වෙල්ලස්ස පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.

විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේ කලාප තුනක් යටතේ කුඹුක්,නා සහ විවිධ පලතුරු පැල 400ක් රෝපණය කිරීම මෙහිදී සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාවට බදුල්ල නගරාධිපති ප්‍රියන්ත අමරසිරි මහතා ඇතුළු ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයින් බදුල්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී වසන්ත කන්දේවත්ත මහතා ඇතුළු පොලිස් නිළධාරීන් බදුල්ල අතිරේක දිසාපති ඩබ්.එම්.ආර්. රංජිත් මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිළධාරීන් රැසක් සහ හමුදා නිළධාරීන් මෙන්ම ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.

 

ජයලත් දිසානායක