අතන මෙතන

පුනාගල කදු රක්ෂිතයේ කොටසේ විශාල ගින්නක්

පුනාගල කදු රක්ෂිතයේ පහල කොටසේ අද (29) දහවල් කාලයේ සිට විශාල ගින්නක්
හටගෙන තිබේ.

දහවල් හටගත් ගින්න මේ වන විට එම කදු රක්ෂිතය පුරා වේගයෙන් පැතිර යමින්
පවතින අතර දැනට රක්ෂිතයේ අක්කර පහලොවකට වඩා ගින්න නිසා විනාශ වී ඇත.

ගින්න මැඩපැවැත්වීම සදහා කිසිදු පාර්ශ්වයක් මේ වන තෙක් මැදිහත් වී නොමැති අතර
ප්‍රදේශයට මේ දිනවල පවතින දැඩි වියලි කාලගුණය සහ සුලං තත්ත්වය නිසා ගින්න
වේගයෙන් ව්‍යාපෘත වෙමින් පවතී.

මෙම ගින්න නිසා රක්ෂිතයේ ඉපැරැණි ශාක සහ සතුන් රැසක්ම මේ වන විට විනාශ වී
ඇති අතර අද පස්වරු 2.30 පමන වන විටත් ගින්න රක්ෂිතයේ වේගයෙන් පැතිර යමින්
පවතී

ජයන්ත වීරසේකර