අතන මෙතන

පාසල් දරුවන්ට අවශ්‍යම මො​හොතේ සුරක්ෂා රක්ෂණය නවත්වන්න එපා

පාසල් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාවට විශාල පිටිවහලක් වූ සුරක්ෂා රක්ෂණ ක්‍රමය සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර භාර නොගන්නා ලෙස රක්ෂණ සමාගම එහි නිලධාරීන්ට දන්වා ඇතැයි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අධිනීතිඥ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පැවසීය.

වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය රක්ෂණ සමාගම සමග අත්සන් කළ ගිවිසුම මැයි 31 වැනිදා අවසන් වූ බැවින් රක්ෂණ සමාගම විසින් ජුනි 01 වැනි දා සිට සුරක්ෂා රක්ෂණයට අදාළ ඉල්ලුම්පත් භාර නොගන්නා ලෙස සමාගමේ නිලධාරීන්ට දන්වා ඇති බවයි.

සුරක්ෂා රක්ෂණය ආරම්භ කළ දිනයේ සිට මේ දක්වා රු. මිලියන 2000ක අතිවිශාල මුදලක් පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් දෙමාපියන් වෙත ලබාදී ඇති බවත් මෙමගින් දෙමාපියන්ට විශාල සහනයක් ලැබුණු බවත් හිටපු මන්ත්‍රීවරයා පැවැසීය.

සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වඩාත් අවධානයක් යොමු කළ යුතු කාලයක පාසල් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙම සුරක්ෂා රක්ෂණ ක්‍රමය අත්‍යවශ්‍යය. එබැවින් එය අත්හිටුවීමට රජය ක්‍රියා කළහොත් එය පාසල් දරුවන්ට සිදුකරන අපරාධයක් බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

එබැවින් මෙම රක්ෂණ ක්‍රමය ආරක්ෂා කොට අප රටේ පාසල් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසට රජයෙන් හා අදාළ නිලධාරීන්ගෙන් තමන් ඉල්ලා සිටින බවද කිරිඇල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

 

කමල් සුරවීර