අතන මෙතන

පළාත් ඖෂධ උද්‍යානයේ දුර්ලභ ඔසු පැළ 200ක්

බඩල්කුඹුර මීගහගොම්මන ප‍්‍රදේශයේ අලූතින් ආරම්භ කළ පළාත් ඖෂධ උද්‍යානයේ දුර්ලභ ඔසු පැළ 200 ක් රෝපණය කිරීම අද (10) දින සිදුවිය.

පළාතේ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධව ඖෂධීය වන වගාවක් ආරම්භ කළ මෙම භූමියේ ඉතා දුර්ලභ ගණයේ ඖෂධීය ශාක පැළ රෝපණය කර නඩත්තු කරමින් පළාතේ ආයුර්වේද රෝහල් වලට බෙහෙත් වර්ග ලබාදීම හා ආයුර්වේද වෛද්‍ය අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා පර්යේෂණ භූමියක් ලෙස ද පවත්වාගෙන යාමට නියමිතය.

මෙම වගා භූමියේ බිංකොහොඹ, සුදු හා රත්හඳුන්, නිල්අවරිය, පාවට්ටා, කරාඹුනැටි, සැවැන්දරා, අරළු, බුළු, නෙල්ලි, රසකිඳ, අන්කෙන්ද, වෙනිවැල්, ඉරිවේරිය, කප්පරවල්ලිය, කොතලහිඹුටු, පිටවක්කා, ප්‍රානජීව, සැවැන්දරා, දුටු සතුටු ඇතුලූ ඖෂධීය ශාක වර්ග රැසක් හා පලතුරු පැල රෝපණය කර තිබේ.

ඖෂධීය වනයක වෙසෙන පක්ෂීන්, උරගයින්, සමනල වර්ග හා කෘමීන් ඇතුළු සතුන් විශාල වශයෙන් මෙම භූමියේ ජීවත්වන නිසා විද්‍යාත්මක සත්ව අධ්‍යයනයටත් මෙම භූමියේ දී අවස්ථාව උදාවේ.

 

අමිත් ක්‍රිෂාන්ත