අතන මෙතන

නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවට සහ රාජ්‍ය සේවයට දේශපාලන බලපෑම් නොකරන්න

නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවට සහ රාජ්‍ය සේවයට දේශපාලන බලපෑම් නොකරන ලෙස ඉල්ලමින් පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය අද(10) දහවල් රෝහල ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුල මේ වනවිට එවැනි තත්වයක් නිර්මාණයවෙමින් තිබෙන බව උද්ඝෝෂණකරුවෝ කියා සිටියහ.

ජනපතිඳුනි දේශපාලන පළිගැනීම් එපා,රාජ්‍ය සේවකයන්ට දේශපාලකයන් අත නොතබනු,අහිංසක කණිෂ්ඨ සේවකයන්ගේ දේශපාලන පළිගැනීම් නවතනු,ජනපතිඳුනි සෞඛ්‍ය සේවාවට දේශපාලන මැදිහත්වීම් එපා, ආදී විවිධ සටන් පාඨ රැගත් පුවරු අතැතිව ඔවුහු උද්ඝෝෂණයේ නිරතව සිටිනු දක්නට ලැබිණි.

මේ විරෝධතාවට රෝහලේ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමස්ත සාමාජිකත්වය එක්ව සිටි බව එහි සංවිධායකවරු ප්‍රකාශ කළහ.

 

කේ.ජී.කරුණාරත්න