අතන මෙතන

නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරිය මූතූර් රෝහලේ සංචාරයක

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය මුතූර් රෝහලේ නිරීක්ෂන චාරිකාවකට එක්විය.

පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයෙකු එම රෝහලේ එවැනි චාරිකාවකට එක්වුනු පලමු අවස්ථාව එය වීමද විශේෂත්වයකි.

එහිදී ආණ්ඩුකාරවරිය රෝහලේ දැනට පවතින අඩුපාඩුකම් පිලිබදව රෝහල් බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කල අතර මධම රජය සමග සාකච්ඡා කර කඩිනමින් එම අඩුපාඩු සකසා දෙන බව කීවාය.

අනතුරුව ආණ්ඩුකාරවරිය එම රෝහලේ වාට්ටුවල නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ගේ සුවදුක් සොයා බැලීමටද එක්වූවාය.

එහිදී ඇය රෝහල් බලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේ ඩෙංගු රෝගය පැතිර යන ආකරයෙන් ඇති ස්ථාන කඩිනමින් පිරිසිදු කරන ලෙසය.