අතන මෙතන

නව ව්‍යවස්ථාව ගැන විද්වත් කමිටු වාර්තාවට ජවිපෙ විවාදයක් ඉල්ලයි

”අලූත් ව්‍යවස්ථාව එනවා කියලා සුමන්තිරන් මන්ත‍්‍රීවරයා කරපු ප‍්‍රකාශයෙන් මුළු රටම ඇවිලිලා. ඒක අසත්‍ය ප‍්‍රකාශයක්.” බිමල් රත්නායක කියා සිටියේය. ”අලූත් ව්‍යවස්ථාවක් එන්නේ කොහොමද? ඒක ලොකු ක‍්‍රියාවලියක්. අඩුම තරමේ තවම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතක් නැහැ.

නමුත් විද්වතුන්ගේ වාර්තාවක් එන්න නියමිතයි. ඒක විද්වතුන්ගේ වාර්තාවක් විතරක්. අනෙක් දේශපාලන පක්ෂ ඒකට එකඟ නැද්ද කියලා තීරණය කරලා නැහැ.” අනුර දිසානායක කීවේය. ”ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ මේ ගැන කතාබහ වුනා. ඒ වෙලාවෙත් අපි යෝජනා කළා මේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට දාලා විතරක් මදි ඒ ගැන විවාදයක් ඕනෑ කියලා.

මොකද එම වාර්තාව ගැන කියන්න අදහස් අපිටත් තියෙනවා” බිමල් රත්නායක කීවේය. ”ඔව්, ව්‍යවස්ථාවක් එනවා කියලා බොරු මත හදන වෙලාවේ මේ වගේ වාර්තා වැරදියට අර්ථකතනය කරනවා ජාතිවාදී කණ්ඩායම්. ඒ නිසා ව්‍යවස්ථාව ගැන එන ඕනෑම වාර්තාවක ඇත්ත තත්වය කියන්න අපිටත් අවස්ථාවක් හදාගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ කල් තැබීමේ විවාදයක් ඉල්ලමු.” සුනිල් හඳුන්නෙත්ති කීවේය.