අතන මෙතන

දහම් සිරිසේනගේ විවාහය ලබන මැයි 9 කොළඹ සුපිරි හෝටලයක

ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පුත් දහම් සිරිසේන මහතා ලබන මැයි මාසයේදී යුග දිවියට එළැඹීමට නියමිතය.

කොළඹ ෂැංග‍්‍රිලා හෝටලයේදී මැයි මස 09 වැනි දින මෙම විවාහය සිදු කිරීමට නියමිතය.

දහම්ගේ අත ගන්නා මනාලිය වන්නේ අතුල වීරරත්න මහතාගේ දියණිය නිපුනි වීරරත්නයි.