නවතම ප්‍රවෘත්ති

තෙල් නැති නිසා සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව වසයි

ණයටත් තෙල් ගන්න බැරි බව අමාත්‍යංශය දන්වයි

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව ලබන ජනවාරි 03 වනදා සිට යළි වසා දැමීමට තිරණය කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් බලශක්ති අමාත්‍ය කාර්යාලය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එම නිවේදනය සදහන් වන්නේ අවශ්‍ය බොර තෙල් සපයා ගැනීමෙන් අනතුරුව ජනවාරි 30ට පෙර පිරිපහදුව යළි ආරම්භ කිරීමට ඛනිජ තෙල් සංස්ථා කළමණාකාරිත්වය සූදානම් බවයි.

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවෙන් සපයනුයේ රටේ පෙට්‍රල් අවශ්‍යතාවයෙන් 14%ක් සහ ඩීසල් 29% පමණි.

එබැවින් තාවකාලිකව තෙල් පිරිපහදුව වසා දැමීමෙන් රට තුළ තෙල් හිගයක් ඇති නොවන බව බලශක්ති අමාත්‍යංශය සහතික කරයි.