අතන මෙතන

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම ගැන පැහැදිලි කිරිමක්

එළඹෙන මහ මැතිවරණය සම්බන්ධව ත්‍රිකුණාමල මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙතෙක්
පැමිණිලි 38 ක් වාර්තා වී ඇති බව නැගෙනහිර පළාත් නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්
එස්. සුදාහරන් මහතා පැවසීය.

ත්‍රිකුණාමල මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්කයේ සිදුවන මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම්  සම්බන්ධව 026-2222352 දරණ දුරකථන අංකය ඔස්සේ හෝ 0765318905 යන වට්ස්ඇප්,  වයිබර් අංකයට යොමු කල හැකි බව නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා තවදුරටත්  පවසන ලදී.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අයදුම් කල  අයදුම්කරුවන් අතරින් 15200 දෙනෙකු තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත.

ඒ අනුව මෙම මස 13 වන දින සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධිකාරි කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරින්, 14 සහ
15 යන දිනයන්හි දී අනෙකුත් රජයේ ආයතනවල නිලධාරින්, 16 සහ 17 දෙදින දිස්ත්‍රික්
ලේකම් කාර්යාලය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරින්
සඳහා තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමට දින වෙන් වී ඇත.

ත්‍රිකුණාමල විපුලානන්ද විද්‍යාලය මෙවර ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය ලෙස
තෝරාගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු දැනටමත් සූදානම් කරමින් පවතින බව
සුදාකරන් මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත, වලංගු ගමන් බලපත්‍ර, රියදුරු
බලපත්‍ර, වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පූජ්‍ය
පක්ෂය සඳහා ලබාදෙන හැඳුනුම්පත සහ 2019 ජනාධිපතිවරණයේදී මැතිවරණ කොමිසම
විසින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ලබාදුන් තාවකාලික හැඳුනුම්පත තමන්ගේ වසමේ ග්‍රාම
නිලධාරීවරයාට යොමුකර එය අළුත් කරගැනීමෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හැකි බවත්
එම හැඳුනුම්පත් හැර වෙනත් හැඳුනුම්පත් වලට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවසර නොදෙන
බවත් නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා වැඩිදුරටත් පවසන ලදී.