ක්‍රීඩා

තරගාවලියෙන් පසුව ක්‍රීඩකයන් ජීවත්ව සිටියිද – මහේල ජයවර්ධන

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කර ඇති පළමු පෙළ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කාලසටහන පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩයාමේ හිටපු නායකයෙකු වන මහේල ජයවර්ධන විසින් ටුවිටර් පණිවුඩයක් තබා ඇත.

එම තරග කාලසටහනට අනුව එනම් හෙට දින සිට දෙසැම්බර් 31 වනදා දක්වා අඛණ්ඩව තරග පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එම කාලසටහන පිළිබදව සටහනක් තබමින් මහේල ජයවර්ධන සදහන් කර ඇත්තේ මේ හරහා ගුණත්වයක් බලාපොරොත්තුවන්නේ කෙසේද ? අපට බලාපොරොත්තු විය හැකි එකම දෙය නම් තරඟාවලියෙන් පසුව ක්‍රීඩකයින් ජීවතුන් අතර සිටීදැයි යනුවෙනි.