අතන මෙතන

ඩයි දැමූ කහ මෝලට දඩ

ඩයි කලවම් මිරිස් කුඩු හා කහ කුඩු නිෂ්පාදනය කළ මාවනැල්ලේ මිරිස් මෝල් හිමිකරුවකුට මාවනැල්ල මහෙස්ත්‍රාත් හා දිසා විනිසුරු උපුල් රාජකරුණා විසින් රුපියල් අනූ දහසක දඩයක් නියම කරන ලදී.

2020 ඔක්තෝබර් මස 6 වැනිදා කෑගල්ල කොට්ඨාස දූෂණ මර්දන ඒකකයේ පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් ලැබුණු තොරතුරක් මත මාලියැද්ද හතරමං හන්දිය අසල ඉතාම අපිරිසුදු තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන මහා පරිමාණ මිරිස් මෝලක් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් වටලනු ලැබ තිබුණි.

එහිදී ඉතාම අසතුටුදායක තත්ත්වයේ තිබූ ගුල්ලන් ගැසූ හා කෘත්‍රිම වර්ණක එකතු කර නිෂ්පාදනය කර ඇති බවට සැක කළ හැකි මිරිස් කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 864 ක්, තුනපහ කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 641 ක්, ගම්මිරිස් කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 416 ක්, කහ කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 40 ක්ද කහ සහ රතු කෘත්‍රිම වර්ණක කිලෝ ග්‍රෑම් 130 ක් පමණද හමුවිය. භාවිත කරනු ලැබූ කෘත්‍රිම වර්ණක අඩංගු හිස් අසුරණ විශාල ප්‍රමාණයක්ද හමුවී ඇත. අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ආහාර තොගය මාවනැල්ලේ ප්‍රාදේශීය සභා කසළ බැහැර කිරීමේ අංගණයට රැගෙන ගොස් අධිකරණයේ හා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ විනාශ කරන ලෙසද, අඩුපාඩු නිවැරදි කර වර්ෂ 2021 ජනවාරි මස 20 දින අධිකරණයට වාර්තා කරන ලෙසද වැඩිදුරටත් නියෝග කරන ලදී.

සමන් විජයබණ්ඩාර – මාවනැල්ල