ගොසිප්

ජනපතිගේ දිව්රුමට ගිය එජාප කණ්ඩායමට ජනතාවගෙන් හූවක්

හත්වන විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේන් තේරී පවත් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (18) මීට සුළු මොහොතකට පෙර අනුරාධපුර රුවැන්වැලි සෑ මහ මළුවේදී ජනාධිපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

එම අවස්ථාවට පැමිණි රවී කරුණානායක, අර්ජුන රණතුංග, දයා ගමගේ, වජිර අඹේවර්ධන සහ ජෝන් අමරතුංග යන අයට ජනතාවගේ දැඩ් විරෝධයක් එල්ලවිය.

එම වීඩියෝව නරඹන්න….

ජනපතිගේ දිව්රුමට ගිය එජාප කණ්ඩායමට ජනතාවගෙන් හුවක්

හත්වන විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේන් තේරී පවත් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද (18) මීට සුළු මොහොතකට පෙර අනුරාධපුර රුවැන්වැලි සෑ මහ මළුවේදී ජනාධිපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.එම අවස්ථාවට පැමිණි රවී කරුණානායක, අර්ජුන රණතුංග, දයා ගමගේ, වජිර අඹේවර්ධන සහ ජෝන් අමරතුංග යන අයට ජනතාවගේ දැඩ් විරෝධකයක් එල්ලවිය.

Posted by Aruna.lk on Monday, November 18, 2019