අතන මෙතන

ගෑස් මිලදී ගන්න ජනයා පොරකයි

ගෑස් මිලදී ගන්න ජනයා පොරකයි

ගෑස් අලෙවි නියෝජිත වෙළෙඳසැල් ඉදිරිපිට දිගු පෝලිම්

හැටන් නගරයේ පිහිටි ලිට්‍රෝ ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයන් වෙත අද(04) දින එම සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද සිමිත ගෑස් තොග ප්‍රමාණය මිල දි ගැනිමට ගෑස් පාරිභෝගිකයන් පොරකමින් සිටින ආකාරයක් අප කැමරාවේ සටහන් විය.

හැටන් ප්‍රදේශයේ දින 10 ක පමණ කාලයක් ගෑස් නොමැති නිසා නගරයේ ඇතැම් ආපනශාලා තාවකාලිකව වසා දැමීමටද එම වෙලදසැල් හිමියන් පියවර ගෙන තිබුණි.

අතැම් පාරිභෝගිකයන්ට ගෑස් මිල දි ගැනිමට නොහැකි වු අතර , එම පාරිභෝගිකයන් රැගෙන ආ සිලින්ඩරය ආපසු රැගෙන අයුරුද අප කැමරාවේ සටහන් විය.

ගෑස් සමාගම විසින් ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයන් වෙත ලබාදෙන ගෑස් සිලින්ඩර් ප්‍රමාණයෙන් ගෑස් සිලින්ඩර් කිහිපයකම මුද්‍රාව ගලවා හිස් ගෑස් සිලින්ඩර් වශයෙන් පාරිභෝගිකයන්ට පෙන්වා පසුව මුද්‍රාව ගලවන ලද ගෑස් සහිත සිලින්ඩර් ඇතැම් අලෙවි නියෝජිතයන් විසින් වැඩිමිලට අලෙවි කිරිමේ ජාවාරමක ද නිරතව සිටින බව පාරිභෝගිකයන් කියා සිටියි.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ