අතන මෙතන

ගාලුපාර රත්ගම මංසන්දියෙන් අවහිර වෙයි

ගාල්ල කොළඹ මාර්ගය අවහිර කරමින් රත්ගම මංසන්දියේ විරෝධතාවයක් පැවැත්වීම හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනයට බාධා ඇතිව තිබේ.

ප්‍රදේශයේ අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ ගාල්ල රත්ගම දේවපතිරාජ ජාතික පාසලේ දෙමාපියන් පිරිසක් විදුහල්පතිවරයා ඉවත්කරන ලෙස ඉල්ලමින් මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කර ඇති බවයි.

විරෝධතාකරුවන් සදහන් කරන්නේ රත්ගම දේවපතිරාජ ජාතික පාසැලේ මේ වන විට අධ්‍යාපන තත්ත්වය, විනය, මෙන්ම පරිපාලන කටයුතු ඉතා පහල මට්ටමක පවතින බවත් එම නිසා පාසැල වැසී යෑමේ අවධානමකට ලක්ව ඇති බවයි.

මෙම තත්ත්වයට වත්මන් විදුහල්පතිවරයා වගකිවයුතු බවත්, වෙනත් විදුහල්පතිවරයෙකු පාසැල වෙත ලබාදෙන ඉල්ලා තමන් අවස්ථා ගණනාවකදීම අදාල බලධාරීන් දැනුවත් කළද ඒ පිළිබදව නිසි විසදුමක් නොලද හෙයින් මෙම විරෝධතාවය දියත් කළ බවත්, එය ඉටුවනතුරු මෙම විරෝධතාවය අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යන බවත් විරෝධතාකරවුන් සදහන් කළේය.