අතන මෙතන

ගාල්ලේ පිහිටි අධිකරණ සියල්ලම එක වහලක් ගෙන එනවා – රාජ්‍ය අමාත්‍ය මොහාන් ප්‍රියදර්ශන

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි අධිකරණ සියල්ලම එකම ‌ගොඩනැගිල්ලකට ගෙන ඒමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව සදහන් කළේ පසුගියදා ගාල්ලේ ඉදිවෙමින් පවතින අධිකරණ සංකිර්ණය නිරික්ෂණයට එක් වෙමින්.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය මොහාන් ප්‍රියදර්ශන මහතා….

ගාල්ල කොටුවේ පිහිටි අධිකරණ සංකීර්ණය, කොටුවෙන් බැහැර කරන්න කියන ඉල්ලීම නිසා පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩු සමයේ මෙම අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම ආරම්භ කළා. නමුත් මෙම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරලා කරගෙන යද්දි ආණ්ඩු වෙනස් වුනා. ඉන්පසුව මෙම අධිකරණ සංකිර්ණය වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනියන්න ඕන කියලා අදහසක් මතු වෙලා තිබ්බා. වෙනත් ස්ථාන හොයලා තිබ්බා, නමුත් ඒක ක්‍රීයාත්මක වුනේ නැහැ.

දැන් නැවත අපේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වුනාට පසුව ගරු අධීකරණ, මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපා ද සිල්වා මැතිතුමන් සමග සාකච්ඡා කරලා, ගාල්ලේ නීතිඥ සංගමයත් සමග සාකච්ඡා කරලා අධිකරණ සංකීර්ණය මෙම ස්ථානයේ හදලා වැඩ නිමකරන්න තීන්දුවක් ගත්තා.

මෙම අධිකරණය තුළ කාති උසාවිය, ණය සහන මණ්ඩලය වැනි අංශ පවත්වාගෙන යන්න ඉඩ කඩ වෙන් කර නොමැති නිසා මීට යාබදව තිබෙන අනෙක් ඉඩම පවරා ගැනීම පලමු කොට සිදු කර ගත යුතුයි. ඉන් පසව ගරු අමාත්‍යතුමාගේ නියෝග මත අවුරුද්දක් තුළ මෙම ගොඩනැගිල්ලේ වැඩකටයුතු අවසාන කරලා ගාල්ල අධිකරණ සංකීර්ණය මෙම ස්ථානයට රැගෙන ඒමට තීරණයකට එළෙඹුනා. එමගින් අධිකරණ සියල්ල එක වහලක් යටතට හෙනල්ලා වඩා පහසු සේවාවක් ලබා දීම තමයි මූලික අරමුණ යනුවෙන් අමාත්‍යතුමන් පැවසීය.