අතන මෙතන

ගලේවෙල පැතිර යන සමේ රෝගයක්

ගලේවෙල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන් අතර සමේ රෝගයක් පැතිර යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ජේ.එම්. රත්නායක පවසයි. ‘‘ලීස් මානියාසීස්’’ නමින් හඳුන්වන මෙම රෝගය වැලිමැක්කාට හා හෝහපුටාට සමාන කෘමි විශේෂයක් ශරීරයේ දෂ්ට කිරීම නිසා වැලඳෙන රෝගයක් බව කියයි.

දීර්ඝ කාලයක් මෙම රෝගී තත්ත්වය ශරීරය තුළ තිබීමෙන් ශරීරයේ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන්ට හානි සිදුවීමට ඉඩ ඇතැයිද සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා අනතුරු හඟවයි.

මෙම රෝගයේ ලක්ෂණ පහළ වුවහොත් වහාම ළඟම තිබෙන රෝහලට හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා වෙත හෝ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට හෝ ගොස් උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙස ඔහු මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මේ අතර පසුගිය වසර තුන තුළ මෙම රෝගය වැලඳුණ රෝගීන් 400ක් පත්කොලගොල්ල, දැඹව, මාදිපොල, වාසලකෝට්ටේ, ඕමාරාගොල්ල සහ බෙලිගමුව යන ගම්මානවලින් හමුවී ඇත.

•දි.මු. සෝ.දිසානායක – ගලේවෙල