අතන මෙතන

ගංජා හේන් තුනක් වටලන්න ගිය පොලිස් නිලධාරීන්ට බඹර ප්‍රහාරයක්

එම වැටලීම අතර තුර පොලිස් නිලධාරීන් ට බඹර ප්‍රහාරයක් සිදු වී ඇති ඉන් තුවාල ලැබූ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනකු වැල්ලවාය මූලික රෝහලට ඇතුළුත් කර ඇත.

කුඩාඔය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ අඹේලන්ද රක්ෂිතයේ වගා කර තිබූ එක් ගංජා හේනක් පොලිස් නිලධාරීන් විසින් වටලා ඇති අතර එම ගංජා හෙනේ තිබූ උස අඩි දහයකට වඩා උස ගංජා ගස් තුන්සිය හතලිස් දෙකක් පොලිස් නිලධාරීන් විසින් සොයාගෙන ඇත.

කොස්ලන්ද පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ හාමිනාකන්ද රක්ෂිතයේ වගා කර තිබූ ගංජා හේන් දෙකක් ද පොලිස් නිලධාරීන් විසින් වටලා ඇති අතර එම ගංජා හේන් දෙක අක්කර භාගය සහ අක්කර කාල ප්‍රමානයේ බව පොලිසිය පැවසීය.

එක් හේනක තිබූ ගංජා ගස් නමසිය හැත්තෑඅටක් සහ අනෙක් ගංජා හෙනේ තිබූ ගංජා ගස් හත්සිය පනස් තුනක්ද පොලිසිය විසින් ගිනි තබා විනාශ කර තිබේ.

කොස්ලන්ද හාමිනාකන්ද රක්ෂිතයේ ගංජා හේන් වැටලීම අතර තුර පොලිස් නිලධාරීන් ට බඹර ප්‍රහාරය සිදු වී ඇති අතර ඉන් තුවාල ලැබූ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනකු වැල්ලවාය මූලික රෝහලට ඇතුළුත් කර තිබේ.

මෙම වැටලීම සිදු කරන අවස්ථාවේ දී සැකකරුවන් පලා ගොස් ඇති අතර ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා විමර්ශන ක්‍රියාත්මක බව පොලිසිය පැවසීය.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන දිසා පුරාවස්තු ආරක්ෂක විශේෂ පොලිස් ඒකකය විසින් සිදු කරයි.