අතන මෙතන

ගංජා එක්ක මාට්ටු වූ කොස්තාපල්ගේ වැඩ තහනම්

මෙලෙස වැඩ තහනමට ලක් වූ පොලිස් කොස්තාපල්වරයා පසුගිය වසරේ මැයි මස 12වන දින පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ ආධුනික පුහුණුව සඳහා ඇතුළත් වී තිබේ.

ගංජා සමග අත්අඩංගුවට පත් වූ කොස්තාපල්වරයා කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව රුපියල් ලක්ෂ දෙකක ශරීර ඇපයක් මත මුදාහැරීමට කටයුතු කර තිබුණි.කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට හා සමස්ත රාජ්‍ය සේවයටම කළු පැල්ලමක් එක්වන අයුරින් කටයුතු කර තිබීම හේතුකොටගෙන අදාළ ආධුනික පොලිස්කොස්තාපල්වරයාගේ වැඩ තහනම් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

බේරුවල-ප්‍රසාද් ධර්මප්‍රිය