අතන මෙතන

කොරෝනා ලොවින් තුරන් වේවායි ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී සීනිගමට

කොරෝනා රෝගය ලෝකයෙන්ම තුරන් වී සෙත් වේවායි පතමින් පැරැලිය කාන්තා එකමුතුව හා පෙරහැරින් පැමිණි රත්ගම ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී රුවන් ප්‍රීති කුමාර මහතා සීනිගම දෙවොල් දෙවියන් ඉදිරියේ විශේෂ පූජාවක් පවත්වා ආශීර්වාද ලබා ගනී.

ඒ අතර පසුගියදා චීනයට ගොස් අපේ දරුවන් රුඟෙන ආ වීරයින් ඇතුළු ජාතික වීරවරුන්ට පින් දීමත් ගෞරව කිරීමත් මෙහි තවත් අරමුණක් බව කීය.

සීනිගම දේවාල භාරකාර සරත් ජසෙන්තුවාහන්දි මහතාද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

 

ආර්.එස්. ධර්‍මදාස