අතන මෙතන

කිරිඇල්ල ගෙනා ලක්ෂ 1000ක ඇස්තමේන්තුව

පසුගිය පාර්ලිමේන්තු සතියේ සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සභානායකවරයා විසින් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් සභාගත කළේය.

එම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව සමන්විත වී තිබුණේ විපක්ෂ නායකවරයාගේ භාවිතය සඳහා වාහනයක් මිලට ගැනීම සඳහා ලක්ෂ 429ක්, ඉඩම් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට වාහනයක් සඳහා ලක්ෂ 430ක්, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිවරයාගේ නිල නිවස අලූත්වැඩියාව සඳහා ලක්ෂ 199ක් ආදී වශයෙන් මුදල් වෙන කර ගැනීම සඳහාය. මේ සම්බන්ධයෙන් බිමල් රත්නායක මන්ත‍්‍රීවරයා කතානායකවරයාගේ අවධානය යොමු කරමින් ප‍්‍රශ්නයක් යොමු කළේය.

”ගරු කතානායකතුමනි, 21 ප‍්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අයට සහ තුවාල ලැබූ අයට මේ වෙනකල් වන්දි ගෙවන්න මුදල් වෙන් නොකරපු ආණ්ඩුව විපක්ෂ නායකවරයාගේ සහ ඇමති දෙන්නෙක්ගේ වාහනවලට සහ නිවාසයට ලක්ෂ 1000ක් වෙන් කරනවා. ඒක මොනතරම් සදාචාරසම්පන්නද?” බිමල් රත්නායක විමසා සිටියේය. ”මම හිටියේ 1989 ඉඳලා මගේ ගෙදර. මේක බොරුවක්” කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා කීවේය.

”එහෙනම් මේ පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව බොරුවක්ද?” බිමල් රත්නායක ප‍්‍රශ්න කළේය. ”ඔව් බොරුවක්” කිරිඇල්ල කීය. කෙසේ වෙතත් ඒ අවස්ථාවේ කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා විසින් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව ඉල්ලා අස්කරගන්නා බව පැවසුවද එදිනම පස්වරුවේදී එම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව නැවත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේද කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා විසින්ම වීම හාස්‍යයට කරුණකි.

ඒ ඔහුගේ නිල නිවෙස අලූත්වැඩියාව සඳහා ලක්ෂ 199ක මුදලද ඇතුළත්වය.