අතන මෙතන

කාලෙකට පස්සෙ – චන්ද්‍රිකයි මහින්දයි

බදාදා බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැති ‘ජෝන් අමරතුංග උපහාර උත්සවයේ’ දී, තවත් ‘දුලබ දසුනක්’ දකින්නට හැකි විය. නමුත් එය ‘අසුරු සැණින් එක මොහොතක දී සිදු වූ’ අතිශයින්ම අහඹු සිදුවීමක් වූ බැවින්, ඒ සිදුවීම එතැන තිබුණු කිසිදු කැමරාවක සටහන් නොවූ බව සහතික ය.

හිටපු ජනාධිපති, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ, පුටුවෙන් ඉදිරියට නැවී ජනාධිපතිවරයාට ‘යමක්’ පවසමින් සිටියේ ය. ඔහු පැවසුවේ, ‘වෘත්තීය සමිති නායක හේමසිරි ජයලත් ගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දක්වන්නට ඇති බැවින්, කළින්ම සභාවෙන් පිටව යන්නට සිදු වී ඇති බව’ ය. ඒ වන විට පුටු දෙකතුනක් එහායින් සිටි, හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ද පුටුවෙන් ඉදිරියට නැවී මහින්ද රාජපක්ෂ දෙස බලා සිනාසෙමින්, ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වූවා ය.

මෙය ‘දුලබ දසුනක්’ වූයේ, මින් පෙර ද බොහෝ අවස්ථා ගණනකදී මේ දෙදෙනා එකට මුණගැසුණත් ‘මුහුණට මුහුණ බලා’ තිබුණේ නැත.‘‘චන්ද්‍රිකා මාත් එක්ක හිනා වුණේ අවුරුදු ගාණකින්’’ හිටපු ජනාධිපති, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ පසුව තම හිතවතුන්ට ද කියා තිබුණි.